درباره ما

شرکت ساختمانی و تأمین تجهیزات سازه چی (سهامی خاص)  ثبت شده در اداره کل ثبت شرکت ها موسسات غیر تجاری استان تهران به شماره ثبت 617703 و شناسه ملی 14012530824 است.

سازه چی دارای مجوز رسمی از دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، اتاق اصناف ایران و همچنین اتحادیه صنفی استان تهران میباشد.

کالایی ثبت نشده است

جمع :0
قابل پرداخت :0
ثبت سفارش